Ang ating paaralang F. SERRANO SR. ELEMENTARY sa pangunguna ng ating punong Guro na si Ginoong ANTONIO B. DORADO, kasama ang tagapag ugnay ng BRIGADA ESKWELA na si Gng. GEMMA AMORES at ng lahat ng mga guro at kawani ng ating paaralan ay buong pusong ipinagmamalaki ang mga karangalang nakamit ng ating paalan sa halos 1 dekada ng nakaraan at nakilala hindi lamang sa ating dibisyon, ganun din sa ating rehiyon at higit sa lahat sa buong Pilipinas

2014- Best Implementer Brigada Eskwela – Division, Regional at National

2015- Best Implementer Brigada Eskwela – Division, Regional at National

2016- Best Implementer Brigada Eskwela – Division, Regional at National

2016- Hall of Fame Brigada Eskwela – Division, Regional at National

2018- Most Sustained School- Division, Regional at National

2019- Best Implementer Brigada Eskwela – Division at Regional

2020- Best Implementer Brigada Eskwela – Division at Regional

Ang award na ito ay iginawad lamang sa labindalawang paaralan sa buong Pipilinas

Nakamit po natin ito dahil sa gabay at patnubay ng ating PANGINOON at sa inyong mga magulang, Alumni, Religious Group, Local at National na Pamahalaan, Private Individuals, Private Companies at Non-Government Organizations sa walang humpay at naguumapaw na suporta at tulong upang maging makabuluhan ang lahat ng ito sa kapakanan ng ating mga mag aaral sa nakalipas na mga taon.

Ang aming paaralan po ay nakatuon sa mga proyektong may kaugnayan sa Pagpapabasa at pagpapaunlad ng aming mga mag aaral.

Kami po ay naniniwala sa kasabihang

Ano mang hirap na ating nararanasan sa kasalukuyan,

kapag nagsama-sama ito ay tyak nating malalagpasan,

Sa habag, awa at gabay ng Poong Maykapal”

            Sa mga nagnanais na magpaabot ng ano mang tulong na nakayanan, makipag ugnayan lamang po sa tanggapan ng aming paaralan o kaya ay sa tagapag ugnay ng Brigada Eskwela na si Gng. Gemma Amores- 09606107940/ 09063700034.

            Maraming maraming salamat po. 

Pagpalain  at gabayan po tayong lahat ng PANGINOONG DIYOS.